Klubben Motorsegelflyg Pilotutbildning Presentflygning Aktiviteter Bilder Länkar Gästbok Forum

Om att börja flyga

För att antas till kurs ska man fylla 15 år det år som utbildningen börjar. Man får göra en läkarundersökning och efter erhållet elevgodkännande från Transportstyrelsen och inbetald avgift till klubben, är det klart att börja med den praktiska flygningen. Flygtidskravet för att erhålla certifikat är min. 25 timmar varav min.10 timmar ensamflygning.

Hela flygutbildningen indelas i tre etapper och brukar normalt ta två flygsäsonger. De praktiska övningarna görs med en utbildad lärare som du själv lägger upp de praktiska övningarna med.

För att få förnya certifikatet ska man flyga minst 8 timmar per år.

 

Praktisk utbildning

Den praktiska flygningen omfattar en rad övningar indelat i tre etapper. Den första etappen omfattar flygplanets handhavande och manövrering inkl. start och landning. De två sista etapperna går sedan in på sådant som t ex. navigering, flygning genom olika luftrum och termikflygning. En del av övningarna mot slutet görs helt på egen hand med tillstånd från läraren.

Teorikurs

En säker pilot måste ha kunskap om allt som påverkar flygningen. Därför krävs det en teoretisk utbildning för att bli certifierad pilot. Teorimaterialet är anpassat för de flesta och kräver inga särskilda förkunskaper. Utbildningen är indelad i följande ämnen:
  • - Flygmateriel
  • - Bestämmelser
  • - Meteorologi
  • - Navigation
  • - Flyglära
  • - Aerodynamik
  • - Flygfysiologi
  • - Radiotelefoni

Teoriundervisning sker genom samling en gång i veckan, oftast under vinterhalvåret. Kursen bedrivs i studiecirkelform tillsammans med handledare från klubben. Kursen avslutas med ett skriftligt prov i segelflygämnena samt ett skriftligt och praktiskt prov i radiotelefoni.

Komma igång!

Är du nyfiken att börja så tag kontakt med segelflygchef Uwe Sauer för en provlektion.

När du sedan ska påbörja din resa mot att bli pilot är det första du behöver ett elevtillstånd utfärdat av transportstyrelsen. För att få ett sådant behöver du tre saker: personbevis, utdrag ur belastningsregistret samt medicinskt intyg. Personbeviset kan du begära från skatteverket och utdrag ur belstningsregistret beställs hos polisen. Det medicinska intyget (klass 2) utfärdas efter undersökning av en godkänd flygläkare inom klubben. När detta är gjort är det bara att fylla i ansökan om elevtillstånd och skicka till transportstyrelsen. Tillståndet kvitteras sedan ut på posten mot avgift.

Med elevtillståndet i handen har du allt som krävs för att fullfölja utbildningen och kvittera ut ett internationellt flygcertifikat med ditt namn på!