Klubben Motorsegelflyg Pilotutbildning Presentflygning Aktiviteter Bilder Länkar Gästbok Forum
    Flygplan     Priser

 

Priser 2019

Medlemsavg. SE-UCD SE-UAX
Medlem med ständigt förskott 4500kr 710kr 670kr
Medlem utan ständigt förskott 4500kr715kr 675kr
Medlemsavgift elev3000kr715kr 675kr
Gästmedlem800kr930kr890kr
Provlektion 930kr
  • All debitering utgår från tachotid och räknas i en tiondels noggrannhet.
  • Inbetalning av flygavgifter ska ske inom två veckor efter utförd flygning.
  • Vid försenad inbetalning debiteras en påminnelseavgift om 50 kr.
  • Medlemsavgiften ska vara betald före mars månads utgång.
  • Önskas medlemsskapet avslutas ska detta meddlas före 30:e oktober innevarande år. Annars påförs du en halv medlemsavgift för påföljande år.
  • 565 kr rabatt på medlemsavgiften ges till medlemmar som är 25 år eller yngre.
  • Ständigt förskott innebär en inbetalning på 7500 kr.

Skolflygning

Kostnad för 25 tachotimmar exkl. lärarkostnad: 17 875kr.
Skolflygning ska betalas före flygningens början. Avgiften får delas upp på sex inbetalningar om så önskas.
Lärarkostnaderna kommer eleven överrens om direkt med läraren.
Flygning utöver de tjugofem timmarna prissätts enligt ovanstående prislista.

Funderar du på att börja flyga, men är lite osäker på kostnaden? Gör i så fall en provflygning med lärare innan du bestämmer dig. Kostnaden för en provflygning är 930kr.