Meny Stäng

Flygsimulator

Flyingiron digital Grob109b SE-UCD
Vår SE-UCD avbildad i flygsimulatormiljö

Som en del av vår framtidssatsning har vår egen Grob 109b i samarbete med Flyingiron Simulations (TM) avbildats i X-Plane 11s digitala värld. Syftet är såväl att öka intresset för just motorsegelflygplan av klass TMG, som att ge möjlighet att virtuellt träna på samma flygplan som vi flyger på riktigt. Därmed kommer vi kunna torrsimma övningar framför skärm innan vi gör det praktiskt i lufthavet. Och det ger oss möjlighet att träna även när vädret ute förhindrar flygning samt under vintern medan planen servas.

Simulatorn är ej färdigbyggt men beräknas bli färdig i år – den digitala versionen för de som ej kan vänta kan köpas på Flyingirons egna webbplats för 350 kr!

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Swedish
 - 
sv