Meny Stäng

Pilotutbildning

För att antas till kurs ska man ha fyllt 14 innan utbildningen börjar och 16 för att ansöka om certifikat. Man får göra en läkarundersökning och efter inbetald avgift till klubben är det klart att börja med den praktiska flygningen.

Kravet på att erhålla flygcertifikatet är:

 • Godkända teori- och flygprov
 • Radiocertifikat innan första EK-flygning (enkelkommando)
 • Medicinskt intyg (medical) med lägst LAPL nivå
 • Minst 25 timmar varav minst 10 timmar ensamflygning (det är ofta längre tid än så!)

För att behålla certifikatet måste man:

 • ha flugit minst 12 timmar som befälhavare de senaste 24 månaderna
 • ha haft en flygträningstimme med en flyginstruktör (refresher som det kallas)

Praktisk utbildning

Den praktiska flygningen omfattar en rad övningar indelat i tre etapper. Den första etappen omfattar flygplanets handhavande och manövrering inkl. start och landning. De två sista etapperna går sedan in på sådant som t ex. navigering, flygning genom olika luftrum och termikflygning. En del av övningarna mot slutet görs helt på egen hand med tillstånd från läraren.

Teorikurs

En säker pilot måste ha kunskap om allt som påverkar flygningen. Därför krävs det en teoretisk utbildning för att bli certifierad pilot. Teorimaterialet är anpassat för de flesta och kräver inga särskilda förkunskaper. Utbildningen är indelad i följande ämnen:

 • Flygmateriel
 • Bestämmelser
 • Meteorologi
 • Navigation
 • Flyglära
 • Aerodynamik
 • Flygfysiologi
 • Radiotelefoni

Kursen bedrivs i studiecirkelform tillsammans med handledare från klubben. Kursen avslutas med ett skriftligt prov i segelflygämnena samt ett skriftligt och praktiskt prov i radiotelefoni.

Komma igång!

Är du nyfiken att börja så tag kontakt med segelflygchef Uwe Sauer för en provlektion.