Meny Stäng

Ungdomserbjudande – Flyg för 200 kr

Genom sponsring från Flygsportförbundet har klubben fått möjlighet att ge ungdomar en chans att i grupp prova på att flyga till subventionerat pris. Vi kan ta emot grupper på tre eller fyra personer lördagar och söndagar från klockan 10.Deltagarna får först handledning i vår simulator att göra grundläggande manövrer med en modell av vårt flygplan SE-UCD. Sedan följer en kort provlektion med instruktör i det riktiga flygplanet i luften för de som önskar. Efter flygningen fortsätter vi med simulatorflygning för att visa mer om hur man kan flyga med och utan motor.

Så här går det till att arrangera en träff:

Knyt ihop en grupp på 3-4 kompisar födda år 1999 – 2010.Kontakta klubben genom att skicka ett mail till info@umeasegelflyg.se där ni berättar

  • Vad gruppmedlemmarna heter och årtal de är födda
  • Vilka datum och tider som passar gruppen.Ange gärna såväl när ni överhuvudtaget kan och när ni helst vill.

När vi tagit emot mailet söker vi handledare och instruktörer bland klubbmedlemmarna som kan ta hand om gruppen på en tid som passar. För deltagare under 18 år behöver vi målsmans medgivande för att få följa med på riktig flygning. För simulatorflygning krävs inget medgivande.När vi kommit överens om datum och tid för träffen får ni instruktioner för att betala in anmälningsavgifterna.I och med att klubbmedlemmar bundit upp sig för träffen återbetalas inte avgiften om gruppen helt eller delvis uteblir. Förhinder såsom sjukdom ska meddelas klubben i god tid, och i så fall ombokar vi tiden. I det fall vädret omöjliggör flygning på riktigt kommer simulationstillfället ändå genomföras och flygningen på riktigt ske vid ett annat tillfälle.

Så här kan en träff gå till:

Gruppen möts av en klubbrepresentant vid Grind 4 in till klubbområdet på avtalad tid, och lotsas in till klubbens lokaler, där simulator och flygplan gjorts i ordning för träffen. Vi börjar med en säkerhetsgenomgång i anslutning till flygplanet.

Den som ska flyga först på riktigt får börja med att spaka i simulatorn, och prova på att utföra grundläggande manövrar som att flyga rakt fram och göra svängar. Under tiden varmkörs flygplanet så att vi snabbt kan komma upp i luften när första deltagaren är klar med simulatorövningarna.
 

Väl ombord görs förberedelserna och taxningen inför start, och efter klarering från tornet kommer vi upp i luften. Deltagaren får nu prova på samma saker i det riktiga planet som tränats i simulatorn. Efter cirka 20 minuter i luften landar vi och taxar tillbaka till hangaren, där vi byter till nästa deltagare, som under tiden hunnit öva i simulatorn. På så vis fortsätter det med flygningar i luften för alla deltagare som vill.Tillbaka på marken använder vi simulatorn för att prova mer avancerade övningar såsom landning eller termikflygning.Om vi inte kan flyga pga vädret (det kan vara regn, för låga moln, kraftig sidvind eller turbulens) eller av andra skäl (t.ex. punktering) kan vi boka om träffen till en annan dag, eller bara göra simulatorövningarna den dagen och genomföra de riktiga flygningarna senare.De som väljer att bara flyga simulator men avstår från att komma upp i luften får anmälningsavgiften återbetald efter träffen.GDPR: Vi kommer att registrera deltagarna i Riksidrottsförbundets verktyg IdrottOnline.se. Att göra detta ingår i vårt åtagande mot Flygsportförbundet.